Scroll Top

VALMENNUSLINJA

Valmennuslinjaa päivitetään parhaillaan. Uusi versio tulee 2021. Alla on edellinen versio.

Silmiesi edessä on FC Santa Claus Junioreiden valmennuksen linjaus, joka on nykymuotoisen seuran ensimmäinen laatuaan. Tämä linjaus on päivitetty versio, FC Lynx-aikana tehdystä linjauksesta. Valmennuksen linjauksen tärkein tehtävä on auttaa seurassa jo olevia, sekä seuraan tulevia valmentajia löytämään vastaukset siihen, mitä pitäisi tehdä ja mitä aiemmin on tehty – oli valmennettava ikäryhmä mikä tahansa. Tyylejä valmentaa on yhtä monta kuin on valmentajiakin – siksi linjaus ei vastaakaan siihen, miten valmentajan pitäisi halutut sisällöt toteuttaa. Toteutuksessa mitataan valmentajan omatoimisuutta, innostuneisuutta ja kekseliäisyyttä. Tällä tavoin myös valmentajan on mahdollista kehittyä vuosien aikana. Seuran muut valmentajat ovat luonnollisesti antamassa vinkkejä ja jakavat kokemuksiaan vuosien varrelta, joten valmentaja ei jää yksin tämän teoksen varaan.

Valmennuksen linjauksessa tarjotaan vaihtoehtoja, jotka on aiempien kokemusten perusteella havaittu hyväksi. Pyrimme olemaan seura, jonka pelaaja on innokas, taitava ja fiksu. Valmentajan vastuulla on kehittää näitä ominaisuuksia. Innostat esimerkilläsi ja haastamalla lapset oppimaan. Avain taitojen oppimiseen on toistojen määrä – kun puolestaan avain toistojen määrään on tekemisen mukavuus. Fiksuus kentällä ja kentän ulkopuolella kulkevat edellä mainittujen rinnalla. Valmentaja on kasvattaja, ohjaaja ja turva, joka määrittelee säännöt ja luo kulttuurin, joka on turvallinen, tasavertainen ja rohkaiseva.

2.1. FC Santa Claus Junioreiden arvot

FC Santa Claus Junioreiden toiminta pohjautuu yhdessä asetettuihin arvoihin. Arvojen tulee näkyä kaikessa toiminnassamme, niin kentällä kuin kentän ulkopuolella.

Seuran arvot:

Yhteisöllisyys

FC Santa Claus Juniorit tarjoaa liikunnan ja jalkapallon riemua kaikille vauvasta vaariin. Seura toimii vahvasti vapaaehtoistoiminnan pohjalta, joka merkittävältä osaltaan auttaa pitämään harrastamisen kustannukset kurissa. Laajan toiminnan ja jatkuvuuden säilyttämiseksi seurassa on myös palkattuja työntekijöitä. Seuran toiminnan kivijalka ovat mukana olevat lapset ja nuoret sekä heidän mukanaan tulevat perheet.

Liikunnallisuus

Liikunnallisuus on urheilua, kilpailua, liikkumista, harrastamista, terveelliset elämäntavat.

Kasvatuksellisuus

Pelaajista kasvaa esimerkillisiä lapsia ja nuoria pelikentille, jotka huomioivat toiset myös pelikentän ulkopuolella. Toisten kunnioittaminen. Ei kiusaamiselle. Ei rasismille. Yhteispeli. Joukkuehenki.

2.2. Valmennustoiminta

FC Santa Claus junioreiden valmennuksen perusarvoina toimivat

Joukkuerakenne

Pelaajat pelaavat lähtökohtaisesti oman ikäluokkansa joukkueissa. Näin toimimalla ehkäistään pelaajamäärän putoaminen ikävaiheessa, jossa luonnollinen poistuma vie harrastajia lajin parista muutoinkin. Mikäli seurasta löytyy riittävän kypsiä pelaajia pelaamaan vanhemmissa ikäluokissa, voidaan pelaaminen mahdollistaa myös haastavammassa ympäristössä. Ensisijaisesti pelaajat ovat kuitenkin oman ikäluokkansa jäseniä ja pelaavat siinä ympäristössä, jonka seuran valmennuspäällikkö ja muu urheilutoiminnasta vastaava henkilökunta päättää. Samalla tavoin toimitaan myös seuraan siirtyvien pelaajien kanssa: pelaajat siirtyvät sen ikäluokan joukkueeseen, jota he edustavat. Mikäli sopivaa ikäluokkaa ei löydy, voi valmennuspäällikkö määrittää pelaajalle sopivan joukkueen oman harkintakykynsä mukaan. Päätöksen tekevät aina ensisijaisesti valmennuspäällikkö, kuullen asiassa joukkuevalmentajia.

Pelaajakeskeisyys

Pelaajalle tarjotaan oman tasoista toimintaa. Valmennettaessa lähtökohtaisesti keskitytään yksilöllisesti pelaajan kehittymiseen lajitaidoissa, pelikäsityksessä, niin henkisesti kuin fyysisesti. Pelaajalle tarjotaan laadukasta valmennusta, turvallisessa oppimista edistävässä ilmapiirissä. Kaikki pelaajat ovat tasavertaisia keskenään ja pelaajia tulee myös kohdella tasavertaisesti

Osallistavuus

Seuramme valmennustoiminta on avointa, vuorovaikutuksellista ja osallistavaa. Valmentajalle annetaan mahdollisuus vaikuttaa ja esittää oma mielipiteensä.

Valmentajien välisiä kokouksia järjestetään kuukausittain, jossa käydään läpi valmennuksen linjausta ja sen kehittämistä. Sekä vuosittain käydään läpi koulutustarpeet.

Yhteistyö

Valmentajien välillä on toimiva yhteistyö. Lähtökohtaisesti oma ikäkausijoukkue on kotipesä, mutta pelaajille annetaan mahdollisuus pelata ja harjoitella eri joukkueissa seuran sisällä.

Oppimisen ilmapiiri

Valmentajan tulee luoda joukkueeseen oppimista edistävä ilmapiiri, joka on turvallinen pelaajille ja kaikille toimihenkilöille. Ilmapiirin luomisessa auttavat yhdessä määritellyt säännöt, arvot, hauskuus, kannustaminen ja epäonnistumisen salliminen.

Ikäluokka

F8

Taito

– Pallokoordinaatio

– Kuljetukset

– Harhautukset

– Käännökset

– Pysähdy & lähde

– Maalinteko

Pelikäsitys

– Peliasennon alkeet, päkiäl- lä

– Liikunnallisuus (ei kädet taskussa)

– Ei pelipaikkoja/rooleja, kaikki hyökkäävät ja kaikki puolustavat

– Lähimmän pelaajan pallonriisto + lähimmän pelaajan avustus pallolliselle

– 1v1

Henkinen

– 2v1, pallottoman hyökkääjän toiminta, pallollisen pelaajan ratkaisu

– Pelitilanneroolit (palloton hyökkääjä, pallollinen hyökkääjä, pallollisen puolustaja, pallottoman puolustaja)

– Pelin leveys ”nyrkkisääntö”

– Pelin avaaminen

– Prässipelaaminen

– Pelitilannenopeus

Fysiikka

– Koordinaatio, kehonhallinta ja yleistaitavuus leikinomaisesti (herkkyyskaudet-> motorinen yleistaitavuus ja liikkuvuus)

– Hypyt, kuperkeikat, kärrynpyörät, etenemistavat: ryömiminen, konttaaminen…

Ikäluokka

F9

Taito

– Pallokoordinaatio

– Kuljetukset

– Harhautukset

– Käännökset

– Pysähdy & lähde

– 1v1

– Maalinteko + potkutekn. perusteet

Pelikäsitys

– Tilanteenvaihdot (posit. ja negat.), ennakointi ja reagointi eli suunnanmuutospelaaminen

– Roolitus: hyökkääjästä puolustajaksi ja puolustajasta hyökkääjäksi

– Ei pelipaikkoja, paitsi ”agentti”

– Pallottoman hyökkääjän liikkumisen alkeet, syöttövarjosta pois

Henkinen

– Kilpailullisuuden luominen

– Itsetunnon vahvistaminen

– Positiivinen oppimisilmapiiri

– Edellisten (F8) vahvistaminen

– Pelirohkeus

Fysiikka

– Edellisten (F8) vahvistaminen

– Rytminen tekeminen

Ikäluokka

E10

Taito

– 1. kosketus (suuntaaminen)

– Syöttäminen (pallonhallintapelit)

– Edellisten vahvistaminen

– 1v1 harhautuksen jälkeinen temmonmuutos

– Tempokuljetus

– Pääpelin perusteet

– Toiseksi parhaan jalan käyttö

Pelikäsitys

– 2v1, pallottoman hyökkääjän toiminta, pallollisen pelaajan ratkaisu

– Pelitilanneroolit (palloton hyökkääjä, pallollinen hyökkääjä, pallollisen puolustaja, pallottoman puolustaja)

– Pelin leveys ”nyrkkisääntö”

– Pelin avaaminen

– Prässipelaaminen

– Pelitilannenopeus

Henkinen

– Ratkaisun tekeminen, pallolliselle pelaajalle RAUHA

– Vuorovaikutus

– Kysymällä oppiminen (ei valmiita vastauksia)

– Keskittyminen

Fysiikka

– Nopeus (hermotus)

– Ketteryys

– Edellisten kehittäminen

Ikäluokka

E11

Taito

– Potkutekniikat

– Ensimm. kosketus (suuntaaminen tilaan) ja pitkä pallo

– Toiseksi paras jalka

Pelikäsitys

– Peliasento (positiivinen/negatiivinen)

– Tilan havainnointi (3 katsetta)

– Diagonaalipelaaminen

– Sivuttaisjuoksut, diagonaalijuoksut (pois raiteilta)

– Pelin syvyys

– Pelin avaamisen tehostus

+ prässin purkaminen

– 2v2

Henkinen

– Itseluottamus

– Ryhmädynamiikka

– Onnistumisista nauttiminen

– Positiivinen minäkuva

Fysiikka

– Voima (hermotus), lihaskunto

– Liikkuvuus/notkeus

– Nopeuskestävyys (maitohapoton)

– Nopeus (hermotus)

Ikäluokka

D12

Taito

– 1. kosketus vahvistetaan (ilmassa, maassa)

– Syöttäminen ja potkutekniikat

– Maalinteko ja pääpeli

Pelikäsitys

– Pelin rakentaminen ja murtautuminen > maalinteon teoria

– Joukkueen prässipelaaminen + vastaprässi

– Syöttökolmiot

– Peliasento vahvistettavana

– 3v2 & 3v3

Henkinen

– Tavoitteen asettelu (pelaajan kehitykselliset)

– Motivaatio & motivoituminen

– Keskittyminen

– Harjoittelun opettelu

Fysiikka

– Voima (hermotus), lihaskunto

– Liikkuvuus/notkeus

– Nopeuskestävyys (maitohapoton)

– Nopeus (hermotus)

Ikäluokka

D13

Taito

Pelikäsitys

Henkinen

– Tunteiden hallinta ja ymmärtäminen

– Rentoutus

– Mielikuvaharjoitteet

– Stressin hallinta

Fysiikka

– Aerobinen peruskestävyys

– Nopeusvoima

Ikäluokka

C14/15

Taito

Pelikäsitys

Henkinen

– Opetellaan kilpailemaan

– Elämänhallinta (koulu, harjoittelu, mielikuvaharjoit.)

Fysiikka

– Nopeusvoima

3.1 Termien selitykset

Reflektiivinen osaaminen: Itsearviointi. Pelaaja tiedostaa omat vahvuutensa ja kehitettävät osa-alueet. Osaa arvioida omaa toimintaa ja harjoitusten toimivuutta.

Motivaatioilmasto: Motivaatioilmasto on joukkueessa vaikuttava ilmapiiri, jota tarkastellaan motivaation kehittymisen näkökulmasta. Motivaatioilmaston määrittelee se, mitä toiminnassa arvostetaan, miten koetaan tyytyväisyyttä ja kuinka menestys määritellään.
Valmentajalla on keskeinen rooli motivaatioilmaston luomisessa. Valmentajan vaatimustaso ja opetusmetodit, arviointikeinot, odotukset, palkitseminen sekä nuorten ryhmittely ja tehtävien anto vaikuttavat siihen, miten nuoret kokevat motivaatioilmaston.

Positiivinen minäkuva: Ihmisen minäkuva määritellään käsitykseksi omasta itsestä ja suhteesta ympäröivään maailmaan. Minäkuva kehittyy ja muuttuu koko elämän ajan ihmisen saadessa vuorovaikutuksessa palautetta toiminnastaan ja omasta persoonastaan muilta ihmisiltä. Mikäli minäkäsitys on muotoutunut pääasiallisesti myönteisistä asioista, on itsetuntokin yleensä hyvä. Itsetunto on ihmisen sisään rakennettu tuntemus siitä, että hän on hyvä ja arvokas

Motivaatio: Motivaatio voidaan jakaa kahteen osaan, sisäiseen ja ulkoiseen.
Sisäinen motivaatio tarkoittaa, että toimintaan osallistuminen tapahtuu ensisijaisesti toiminnan itsensä vuoksi. Motiiveina toimivat tällöin toiminnan aikaan saamat myönteiset tunnekokemukset. Sisäisesti motivoitunut urheilija kokee toimivansa ilosta toimintaa kohtaan ja ilman, että kukaan ulkopuolinen kontrolloisi liikaa hänen tekemisiään.
Ulkoisesti motivoituneella henkilöllä kannuste toimintaan osallistumiseen on palkkio, pakote tai rangaistuksen pelko. Toiminta ei ole itsemääräytynyttä, vaan motivoivana tekijänä on koettu sisäinen pakko.

Diagonaali: Viistottainen (”Kulmasta kulmaan”)

4.1. Pelitapa

[…]

4.2. Pelin taktiset painopisteet

F8 & F9: 90% taitoharjoittelu / 10% Joukkuetaktinen –> Vapaa pelimuodostelma

E10: 80% taitoharjoittelu / 20% Joukkuetaktinen –> Pelin avaamisen perusteet

E11: 80% taitoharjoittelu / 20% Joukkuetaktinen –> Pelin avaamisen tehostaminen + prässin purkaminen

D12: 70% taitoharjoittelu / 30% Joukkuetaktinen –> Kierrätys (Oma alue + Keskialue), Pelin rakentaminen + murtautuminen

D13: 60% taitoharjoittelu / 40% Joukkuetaktinen –> Maalinteko ja aiempien syventäminen, tilanteiden tunnistaminen

(Se on  myös mahdollista pelata 1-3-3-1.)

4.3. Pelin avaus

Mihin/Kenelle avaan? Miksi? (Lyhyt, puolipitkä, pitkä)

Mistä haen? Mihin haen? Miksi

Miten sijoitun suhteessa vastustajaan?

4.4. Pelin rakentaminen

Kenelle pelaan? Miksi? Menenkö itse?

Mihin asentoon? Kummalle jalalle?

Syötön suunta? Liikkeeseen vai jalkaan?

Leveys? Syvyys?

Miten liikun? Tilan tekeminen?

Sijoittuminen vastustajaan nähden?

Mitä teen syötön jälkeen?

4.5. Murtautuminen

Jalkaan vai liikkeeseen?

Ajoitus? Milloin syötän ja mistä välistä?

Mihin liikun? Miten vastaanotan?

Pystynkö laukomaan? Menenkö itse?

Missä maali? Missä maalivahti?

Onko joku muu paremmassa maalintekopaikassa?

Alla olevat ominaisuudet ovat suuntaa antavia vahvuuksia kyseisille pelipaikoille. Tarkoituksena on helpottaa valmentajia luomaan pelitaktiikkaa ja saamaan pelaajat omien vahvuuksien mukaisille pelipaikoille.

Keskuspuolustaja

 • Pääpelaaminen
 • Pelin avaaminen
 • 1. kosketus
 • 1 vs 1 puolustaminen
 • Syötön katkot ja riistot
 • Fyysisesti vahva
 • Hyvä sijoittumaan (Ennakointi)
 • [miksei pääpeli???]

Laitapuolustaja

 • Nopea
 • 1 vs 1 (hyökkäys/puolustus)
 • Kahden suunnan pelaaminen
 • Syöttö ja potkuvalikoima
 • Sijoittuminen ja pelin lukeminen
 • Pääpeli

Puolustava keskikenttäpelaaja

 • Hyvä pelikäsitys
 • Hyvä katkomaan (Ilmassa ja maassa)
 • Johtajatyyppi
 • Laaja syöttövalikoima
 • Fyysisyys
 • 1. kosketus
 • 1 vs 1
 • Rauhallisuus
  Varmuus

Ylempi keskikenttäpelaaja

 • 1 vs 1
 • Hyvä tilannehahmotus/pelikäsitys
 • Pelin ohjaaminen, prässi pelaamisessa osaa sijoittumaan peittämään syöttösuunnat
 • Laukominen
 • Syöttövalikoima
 • 1. kosketus
 • Suojaaminen/Pallon hallinta
 • Pienessä tilassa pelaaminen
 • Joukkuepelaaja

Laitahyökkääjä

 • Nope
 • 1 vs 1
 • Syöttö- ja potkuvalikoima
 • Kahden suunnan pelaaminen
 • Osaa hakeutua pelattavaksi (tarvittaessa myös keskelle)
 • Ymmärtää leveyden merkityksen

Keskushyökkääjä

 • Viimeistely
 • Molempi jalkaisuus
 • 1 vs 1
 • Kombinaatiopelaaminen
 • Liikkeen ajoittaminen
 • Tilan tekeminen
  Suojaaminen

Marraskuu

 • Harhautukset
 • Kuljetus

Joulukuu

 • Harhautukset
 • Kuljetus

Tammikuu

 • Käännökset

Helmikuu

 • 1.  kosketus

Maaliskuu

 • Harhautukset
 • Kuljetus

Huhtikuu

 • Käännökset

Toukokuu

 • 1.  kosketus

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

 • Tauko

6.1. Ohjeistusta kausisuunnitelmaan

 • Pallokoordinaatio, maalinteko ja pääpelaaminen kulkevat läpi koko vuosijaksotuksen.
 • Kesä-, heinä-, elo- ja syyskuu harjoitellaan pelin edellyttämiä painopisteitä.
 • Jaksotuksen tarkoituksena on helpottaa valmentajien kausisuunnitelman laatimista.
 • Yhtenevät harjoiteltavat painopisteet helpottavat pelaajien siirtymistä harjoitusympäristöjen välillä.
 • Taitoharjoittelun lisäksi valmentajat suunnittelevat valmennuslinjauksen mukaisen kausisuunnitelman pelikäsityksen, henkisen valmennuksen ja fyysisen valmennuksen puolelta.
 • Kausisuunnitelmassa on hyvä muistaa, että se on nimensä mukaan suunnitelma ja sen muuttaminen on sallittua.

Omatoiminen harjoittelu on tärkeä osa jalkapalloilijaksi ja urheilijaksi kehittymistä. Omatoimisen harjoittelun tuntimäärät tulisivat olla suuret, suuremmat kuin joukkueharjoitusten määrä, näin pelaajiemme toistomäärät ovat suurempia. Pelaajille tulisi antaa ohjeita omatoimiseen harjoitteluun, jotta harjoittelu olisi laadullisesti hyödyllistä.

7.1. Kannustaminen omatoimiseen harjoitteluun

Iso ongelma on saada pelaajat harjoittelemaan omalla ajalla. Valmentajan suurin tehtävä on saada lapset innostumaan lajista. Jalkapallosta innostunut lapsi haluaa harjoitella myös omalla ajalla. Keinoja kannustaa lapsi omatoimiseen harjoitteluun on antaa esimerkiksi kotiläksyjä, pelaajakeskustelut, pihapelit. Eli tarkoitus on kannustaa ja motivoida pelaajia olemaan omalla ajalla pallon kanssa mahdollisimman paljon.

7.2. Arkilaadun kehittäminen

Santa Claus Juniorit seurana tarjoaa mahdollisuuden järjestää vanhemmille kursseja pelaajan tukemiseksi arjessa. Lapin Urheiluakatemia on osana pelaajanpolkuamme ja se antaa tukea urheilijan kasvamisessa sekä kehittymisessä myös kotiin. Vanhemmille järjestetään lajiin liittyviä koulutustapahtumia, joissa sisällöt voivat käsitellä esimerkiksi pelaajan laadukasta arkea, kasvupyrähdyksen aikaista harjoittelua, alue- ja maajoukkuetoimintaa, ravintoa, lepoa ym. Pelaajille järjestetään samanlaisia koulutuksia koskien ruokailua, koulunkäyntiä, unta ja harjoittelua ja niiden yhdistämistä. Lisäksi seura pyrkii tarjoamaan pelaajille vapaavuoron, jolla voi käydä pelaamassa/potkimassa omalla ajalla. Pelaajakeskusteluissa otetaan huomioon lapsen arki ja valmentajan tulisi tietää, mikäli pelaajilla on rankempaa esimerkiksi koulussa ja ottaa se huomioon harjoittelussa. FC Santa Claus Junioreiden valmentajat ovat koulutettuja ja perehdytetty valmennuslinjaan, jonka mukaan valmentajat toimivat.

7.3. Omatoimisen liikunnan seuranta

Pelaajat ilmoittavat omatoimisista harjoitteluistaan MyClub-palveluun. Vanhemmat ikäluokat tekevät harjoituspäiväkirjaa valmentajan ohjeiden mukaan. Tulevaisuudessa seura pyrkii tuomaan pelaajien käyttöön harjoittelun seuranta mobiilisovelluksen.

7.4. Pelaajien omatoimisen harjoittelun ja kehittymisen mittaristo

Seuran virallisia mittareita pelaajien kehittymisen seurantaa ovat taitokilpailut, jotka järjestetään kaksi kertaa vuodessa, ennen pelikauden alkua ja pelikauden jälkeen. Lisäksi seura järjestää seuran omat taitokilpailut. Mittarina käytetään tulosten parantumista ja lopulta kultamerkkien määrän kasvussa. Fyysisiä testejä järjestetään ketteryydessä, nopeudessa, räjähtävässä voimassa sekä vanhemmilla pelaajilla kestävyydessä. Testien tuloksia verrataan vanhempiin tuloksiin ja näin nähdään miten pelaajat ovat kehittyneet. Fyysiset testit tulee järjestää kahdesti vuodessa.

Fyysisten ja taidollisten testien pohjalta pelaajista luodaan pelaajakortti, jonka avulla voidaan seurata yksilöllisesti kuinka pelaaja on kehittynyt. Pelaajakortti sisältää nimen, iän, testitulokset. Lisäksi pelaajakortti voi sisältää pelaajakeskustelujen pohjalta luodut henkilökohtaisemmat tiedot.

FC Santa Claus Junioreiden valmentajat ovat koulutettuja ja toimivat valmennuslinjauksen mukaisesti, johon valmentajat on perehdytetty sisäisissä koulutuksissa. Valmentajien odotetaan olevan kiinnostuneita lajista ja halukkaita kehittymään valmentajina. Valmentajien tärkeimpiä tehtäviä on rohkaista pelaaja kokeilemaan uusia asioita ja näin ollen onnistumien kautta lisätä itseluottamusta.

8.1. Valmentajien kehittymisen mittaristo

Valmentajille tehdään osaamisprofiili joka vuosi. Tuloksia voidaan verrata edellisiin. Lisäksi valmentajille pidetään kehityskeskusteluja kaksi kertaa vuodessa.

Seuran joukkueet käyttävät vuosittain Palloliiton ja SHA:n mukausta testausta.

Joukkueiden pelaajien ominaisuudet testataan pääsääntöisesti SHA:n fysiikkatestien avulla.

Testattavat ominaisuudet:

 • Ketteryys
 • Nopeus
 • Loikka
 • Kestävyys
 • Yleistaitavuus
 • Liikkuvuus

Seuran pelaajat testataan ikäluokittain lajitaitojen osalta Palloliiton testien mukaisesti.

Testit järjestetään lokakuun aikana.

Pelaajat osallistuvat seuran taitomestaruuskisojen perusteella piiri mestaruuskisoihin.

Piirimestaruuskisoissa pärjänneille pelaajille tarjotaan mahdollisuus osallistua Suomen mestaruus kisoihin.

Testauksen tarkoituksena on seurata pelaajien kehittymistä fyysisesti ja lajitaidollisesti. Vertailukohtana toimivat omat aikaisemmat suoritukset.

Parviainen, K. 2015. Motivaatioilmaston muuttaminen ja sen vaikutukset FC Interin akatemiaryhmässä. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/91877/Motivaatioilmaston%20muuttaminen%20ja%20sen%20vaikutukset%20FC%20Interin%20akatemiaryhmassa.pdf?sequence=1

Dufva, V-P. 2004. Juniorijalkapalloilijoiden sisäinen motivaatio, tavoiteorientaatio ja koettu motivaatioilmasto kahden pelikauden aikana. Jyväskylän yliopisto.
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/9494/G0000493.pdf?sequence=1

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.